pulsator _1

INTUIS PULSATOR

KOTŁY KONDENSACYJNE

GAZOWY KONDENSACYJNY KOCIOŁ PULSACYJNY | 20 – 60 kW

Kotły z gamy PULSATOR to najbardziej zaawansowane osiągnięcie w dziedzinie gazowych kotłów kondensacyjnych. To zaawansowane urządzenie grzewcze wykorzystuje pulsacyjną zasadę spalania gazu, opracowaną i stosowaną pierwotnie w silnikach lotniczych. Technologia ta została zastrzeżone międzynarodowym patentem.

CHARAKTERYSTYKA

  • Tradycyjnie stosowany w kotłach gazowych palnik, w kotle pulsacyjnym został zastąpiony komorą spalania. W każdej sekundzie pracy kotła w komorze spalania dochodzi do 115 mikrowybuchów a każdy mikrowybuch ma taką samą wydajność energetyczną.
  • Moc grzewcza dostosowywana jest poprzez czas pracy kotła, dlatego też z kotła o mocy 20 kW można teoretycznie uzyskać moc w zakresie od 1 do 20 kW. Kotły pulsacyjne nie są ograniczone przez możliwości modulacyjne palnika. Wiąże się z tym również brak ryzyka przewymiarowania kotła w instalacji grzewczej.
  • Wymiennik ciepła i komora spalania kotłów pulsacyjnych są całkowicie otoczone przez wodę obiegu pierwotnego, dzięki czemu powstaje duża powierzchnia wymiany ciepła. Zapewnia to doskonałą sprawność urządzenia.
  • Turbulentny przepływ spalin sprawia, że na wewnętrznej powierzchni wymiennika nie osadza się warstwa ograniczająca wymianę ciepła. Zapewnia to stałą sprawność mimo upływu czasu i utrzymuje zużycie gazu na niezmiennie niskim poziomie.
  • Kocioł pulsacyjny nie wymaga regulacji i czyszczenia. Oznacza to znaczne oszczędności w każdym sezonie grzewczym.