termoleader _2

TERMOLEADER AIW / AIW-P

WYMIENNIKI CIEPŁA

PODSTACJE DYSTRYBUCJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Modele AIW oraz AIW-P marki TERMOLEADER to najnowszej generacji podgrzewacze przepływowe do CWU znajdujące zastosowanie w systemach zasilanych z różnych źródeł ciepła. Płytowy wymiennik ciepła separuje obieg pierwotny od obiegu wody użytkowej i zapewnia najlepsze parametry dzięki wymianie ciepła w trybie ruchu turbulentnego wewnątrz zespołu płyt.

Systemy AIW oraz AIW-P pracują zarówno w systemach z recyrkulacją, jak i bez, a czujnik przepływu wykrywający zapotrzebowanie na CWU ma minimalną czułość 1,8 l / min.

CHARAKTERYSTYKA

 • Przygotowanie CWU
 • Wymiarowanie w zależności od charakterystyki systemu grzewczego oraz zastosowanych buforów ciepła.
 • Wysoka wydajność
 • Szerokie możliwości zastosowania
 • Zintegrowane pompy obiegowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 • Zasilanie elektryczne : 230 V / 50 Hz
 • Przepływ w obiegu pierwotnym : 2,0 – 14,5 m3 /h
 • Max dopuszczalne ciśnienie : 6 bar
 • Waga : 10,2 – 176 kg
 • Podłączenia hydrauliczne : 3/4″ – 2″
 • Max dopuszczalna temperatura : 95°C
 • Minimalny przepływ dla CWU : 1,8 l/m
 • Max przepływ CWU przy temp. 80°C obiegu pierwotnego : 45 – 500 l/min.